Cultuur onderwijs op kindcentrum De Kei

Wij zijn dit schooljaar begonnen met de uitwerking van het plan dat vorig schooljaar is opgesteld om cultuuronderwijs op het kindcentrum de Kei op een nieuwe manier vorm te geven. Belangrijke
onderdelen uit dit plan zijn de invoering van een nieuwe lesmethode ‘Laat maar zien’, het coachingstraject voor alle leerkrachten, de Atelierdagen, die viermaal per jaar worden georganiseerd met behulp van vakdocenten (muziek, drama, dans en audiovisueel). Ook zullen de kinderen een museum en een theatervoorstelling gaan bezoeken.
In het begin van het schooljaar heb ik de lesmethode ‘Laat maar zien’ gepresenteerd aan de leerkrachten, en we zijn nu in het begin van 2022 begonnen met het coachingstraject van de leerkrachten. De eerste lessen zijn deze week al gegeven, en er staan er voor de komende weken nog meerdere gepland. Het is mooi om te zien dat iedereen enthousiast aan de slag gaat. De eerste lessen, die ik gezien heb, waren erg leuk en origineel, en hopelijk komen de kinderen ook met mooie verhalen over de lessen thuis.
Er zijn nu inmiddels ook twee atelierdagen achter de rug. Ik heb in mijn vorige bericht al wat verteld over de eerste atelierdag. De tweede atelierdag is anders gelopen dan gepland vanwege de corona beperkingen. Er konden nu geen gastdocenten op school komen, en daarom heb ik ervoor gekozen om de kinderen van groep 5 tot en met 7 mee te laten doen aan een wedstrijd van het Mondriaan huis.
De lessen tijdens deze atelierdag stonden in het teken van Mondriaan, en dienden ook als voorbereiding voor het museumbezoek aan het Mondriaanhuis later dit jaar in maart. De kinderen hebben hard gewerkt en veel lef getoond om een Hollands landschap of boom om te zetten naar afbeelding in de gedachtengang van Mondriaan. Dat betekent werken in lijnen en vlakken; met primaire kleuren, en tape. Dat laatste was duidelijk nieuw voor de kinderen, en was een groot succes. Er zijn erg mooie en spannende creaties van lijnen ontstaan. Mondriaan zou er jaloers op zijn geweest.
Het idee was om de kinderen te laten kiezen welke werkstukken zouden worden ingestuurd voor de wedstrijd, maar ook daar werden we beperkt door Corona. Daarom heeft een klein selectieteam de keuze gemaakt welke werkstukken worden ingezonden. Volgende week krijgen de kinderen te zien of zijn of haar werkstuk ertussen zit.
Groep 8 zou nu naar kamp Amersfoort gaan, maar dat is afgelast en verplaatst naar juni.
Zodra het museumbezoek achter de rug is, zullen we de voorbereidingen starten voor de derde en vierde atelierdagen. Ook de theaterbezoeken en dansvoorstellingen zullen in het voorjaar gepland gaan worden. Jullie zullen hier te zijner tijd meer van horen in het volgende cultuurbericht.
Creatieve groet,
Media
  • Mondriaan
Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Hoofdlocatie Onderwijs
Koning Karelpad 2
3813 HC Amersfoort
0334330695
directie.kei@meerkring.nl

Hoofdlocatie Opvang
Klein Klaasjesstraat 1
3813 MX Amersfoort
0334803953
info@ska.nl

Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.