Informatie en aanmelden onderwijs

Onze school kan elk jaar rekenen op veel belangstelling voor groep 1. Het is daarom goed om vroeg in te schrijven, het liefst als uw kind 3 jaar wordt. De kinderen mogen voordat ze 4 jaar worden 5 hele dagen (10 dagdelen) wennen. Bij aanmelding van een nieuwe leerling hebben ouders een gesprek met een directielid en volgt er een rondleiding door de school. Bij leerlingen die een overstap maken van een andere school, nemen wij contact op met de vorige school en verzamelen we zoveel mogelijk informatie. In samenspraak met de directie kijkt de intern begeleider in welke groep de leerling wordt geplaatst. Alle leerlingen zijn welkom op onze school. Als wij voor kinderen met heel bijzondere hulpvragen of zorg geen passende oplossing kunnen bieden, helpen wij de ouders een andere school te vinden.

De school onderscheidt twee vormen van aanmelden:
  • Aanmelden voor groep 1
  • Tussentijds overstappen (vanuit andere school)

Aanmelden voor groep 1

Bij aanmelding van een nieuwe leerling voor groep 1 hebben ouders eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. Ouders vullen vervolgens een aanmeldformulier in en leveren dit in bij de administratie van de school. Ouders ontvangen een bewijs van aanmelding. Na aanmelding worden ouders uitgenodigd voor een intake-gesprek met de Intern begeleider van de school. Dit gesprek vindt plaats tussen het 3e en 4e levensjaar van de toekomstige leerling. Voorafgaand aan dit intakegesprek krijgen ouders een intake-formulier toegestuurd welke dient als leidraad van het gesprek. Tijdens het intakegesprek worden de succesfactoren op een goede schoolloopbaan in kaart gebracht en samen met ouders besproken. Zijn er twijfels over een succesvolle start dan verkent school samen met ouders de nodige vervolgstappen. Op basis van gegevens uit het intakegesprek wordt de toekomstige leerling op papier geplaatst in één van onze kleutergroepen. Circa twee maanden voor de eerste schooldag worden ouders door de leerkracht benaderd voor het maken van ‘wen’- afspraken.

Tussentijds overstappen

Bij aanmelding van een leerling die een overstap wil maken naar ons kindcentrum, hebben ouders eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. Tijdens dit gesprek worden ouders ingelicht over onderstaande standaardprocedure bij een tussentijdse overstap:
  • Ouders informeren de school van herkomst dat zij willen overstappen naar een andere school.
  • Nadat de school is ingelicht neemt de intern begeleider van De Kei contact op met de ‘oude’ school.
  • De Kei maakt intern op basis van de informatie van ouders, de ‘oude’ school en eventueel derden een zorgvuldige afweging of een overstap kansrijk is.

Wat mag ik verwachten

De volgende aspecten spelen bij een rol bij de aanmelding:
  • Groepsgrootte. De school hanteert een gemiddelde groepsgrootte van 25 lln. per groep.
  • De onderwijsbehoefte van de aangemelde leerling
  • De onderwijsbehoefte van de beoogde groep

Aanmelden

Voor aanmelden, informatie en/of een rondleiding, mail naar directie.kei@meerkring.nl. U kunt ook het contactformulier op de home pagina gebruiken. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.


Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA Amersfoort
Tel: 033-4330695
E-mail: directie.kei@meerkring.nl

Ska Kinderopvang

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA  Amersfoort
Tel: 033-4803953
E-mail: info@ska.nl


Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.