Wat is Kindcentrum De Kei?

Kindcentrum De Kei biedt basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar in de wijk Schothorst. Wij willen kinderen in de wijk de kans geven om zich optimaal te ontplooien en ontwikkelen tot democratische wereldburgers.

Daarom werken school en opvang vanuit één visie en pedagogisch klimaat. Wij bieden ruimte om te spelen, te ontdekken en te ontmoeten. We creëren een veilige omgeving en zetten burgerschapsontwikkeling centraal in al onze activiteiten. Dat betekent dat we kinderen willen leren om eigen-wijs, creatief en vol zelfvertrouwen naar de (snel veranderende) wereld te kijken. Om eigen keuzes te leren maken. En respectvol om te gaan met de mensen om hen heen.

De Kei is een maatschappelijke onderneming. Kinderen, professionals én ouders kunnen hun talenten hier maximaal inzetten en benutten. Ouderbetrokkenheid- en participatie staat dan ook hoog in het vaandel.

De Kei is een kindcentrum in ontwikkeling. Het bovenstaande beeld is de stip aan onze horizon. We zijn er nog niet. We werken planmatig aan het samengaan van Opvang en Onderwijs. We kijken met plezier terug naar de lancering van deze gezamenlijke website. De start van de bouw van ons nieuwe gebouw en de verhuizing er naar toe, straks in 2022 zien we als belangrijke mijlpalen binnen de ontwikkeling naar het kindcentrum dat we gaan worden. De inhoudelijke ontwikkeling is inmiddels ook gestart.    

Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Hoofdlocatie Onderwijs
Koning Karelpad 2
3813 HC Amersfoort
0334330695
directie.kei@meerkring.nl

Hoofdlocatie Opvang
Klein Klaasjesstraat 1
3813 MX Amersfoort
0334803953
info@ska.nl

Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.