Wat is Kindcentrum De Kei?

Kindcentrum De Kei biedt basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar in de wijk Schothorst. Wij willen kinderen in de wijk de kans geven om zich optimaal te ontplooien en ontwikkelen tot democratische wereldburgers.

Daarom werken school en opvang vanuit één visie en pedagogisch klimaat. Wij bieden ruimte om te spelen, te ontdekken en te ontmoeten. We creëren een veilige omgeving en zetten burgerschapsontwikkeling centraal in al onze activiteiten. Dat betekent dat we kinderen willen leren om eigen-wijs, creatief en vol zelfvertrouwen naar de (snel veranderende) wereld te kijken. Om eigen keuzes te leren maken. En respectvol om te gaan met de mensen om hen heen.

De Kei is een maatschappelijke onderneming. Kinderen, professionals én ouders kunnen hun talenten hier maximaal inzetten en benutten. Ouderbetrokkenheid- en participatie staat dan ook hoog in het vaandel.

Bekijk hieronder of via deze link de opening van ons mooie nieuwe gebouw.
Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA Amersfoort
Tel: 033-4330695
E-mail: directie.kei@meerkring.nl

Ska Kinderopvang

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA  Amersfoort
Tel: 033-4803953
E-mail: info@ska.nl


Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.