Kunst – & Cultuurprofiel

De Kei is een school met een Kunst- & Cultuurprofiel. Kunst en cultuur stimuleren creativiteit en het creatief denkvermogen en zijn daarom erg belangrijk in ons curriculum. Vier keer per jaar werken we aan creatieve projecten met een centraal thema. Tijdens die projectweken krijgen leerlingen niet alleen twee uur per week handvaardigheid of tekenlessen, maar ook wekelijkse atelierdagen, waarin ze aan de slag gaan met (per periode wisselende) vakken als drama, dans of muziek, vaak onder begeleiding van vakdocenten. De kwaliteit van de lessen is hoog. De Gemeente Amersfoort waardeert de creatieve aanpak zeer en stelt dan ook extra subsidie beschikbaar om kunst en cultuur in het onderwijs te verweven.

Hieronder twee leuke kunst- & cultuur activiteiten waarbij de creativiteit van de kinderen heel sterk naar boven komt:  
Dobbel fantasie dier les 1
    

Bezoek Mondriaanhuis
    


Wie leest, leert de wereld! Daarom de Bibliotheek op school

Het belang van lezen

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

 De Bibliotheek op school

Daarom werken we als Kindcentrum De Kei graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Yolanda van Putten van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met leescoördinator Willeke Buising voor dat alle groepen van Kindcentrum De Kei met meer plezier gaan lezen!

 Meer informatie over het programma de Bibliotheek op school, kijk op: http://www.bibliotheekeemland.nl/de-bibliotheek-op-school

 Via onderstaande link kunt u naar de website van de leerlingenportal: Aura Junior. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school.

https://dekei.auralibrary.nl/auraicx.aspx

 

 

 


Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA Amersfoort
Tel: 033-4330695
E-mail: directie.kei@meerkring.nl

Ska Kinderopvang

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA  Amersfoort
Tel: 033-4803953
E-mail: info@ska.nl


Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.