Eigen-wijs onderwijs

Hoe hebben wij ons onderwijs ingericht? Wat is belangrijk bij de Kei? En waarom? Op deze pagina geven we een beeld van ons onderwijs en het onderliggende gedachtegoed.

Missie en visie

Leerlingen prikkelen om hun eigen talenten te ontdekken. Dat is waar we bij De Kei naar streven. Daarom is er op onze school veel ruimte voor creativiteit (zie ook Kunst & Cultuurprofiel )en werken we in de middag projectmatig.
Eén thema verbindt de verschillende vakken met elkaar en brengt kennis en praktische vaardigheden samen. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen zelf doelen leren stellen en leren reflecteren.
Waardoor ze meer zelfinzicht krijgen en dat ze verantwoordelijkheid voelen voor de ander én de wereld om hen heen.

Vier kernwaarden

Vier kernwaarden vormen het fundament van ons onderwijs:
 • Veilig
  School moet een plek zijn waar leerlingen kunnen leren en groeien vanuit veiligheid. Om een fijn en veilig leerklimaat te creëren, werken we met de schoolbrede aanpak Positive Behaviour Support.
 • Eigen-wijsheid
  Leerlingen krijgen de ruimte en handvatten om zich te ontwikkelen tot eigen-wijze persoonlijkheden. Dit door middel van kennis, van hun talenten en ontwikkelpunten. Daarmee krijgen ze het zelfvertrouwen en de zelfkennis die nodig zijn om eigen, weloverwogen keuzes te maken.
 • Plezier
  Plezier motiveert kinderen. Als leerlingen plezier hebben in wat ze doen, zijn ze meer betrokken, zetten ze door en ontstaan er blijvende verbindingen. Daarom staat dat bij De Kei hoog in het vaandel.
 • Samen
  We geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom leren we kinderen samenwerken en naar elkaar omkijken. Samenwerking is ook belangrijk in de manier waarop we leerlingen begeleiden en passende zorg bieden. We betrekken hun omgeving én (zorg)experts daarbij.

21ste eeuwse vaardigheden

De wereld verandert snel. Bij De Kei is er, naast de basisvakken, daarom ook veel aandacht voor onderwijs dat ‘eigen-wijs’ maakt. Zo maken we ze wijzer in de digitale wereld en leren ze presenteren, kritisch denken, samenwerken en communiceren. Allemaal belangrijke vaardigheden in de 21ste eeuw.

Rol in de maatschappij

Bij De Kei werken we aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen.
Zo hopen we ze te laten opgroeien tot verantwoorde, eigen-wijze en wereldwijze burgers. 

Ruimte voor alle religies

De Kei is een openbare basisschool, waar –vanuit een neutraal perspectief- aandacht is voor alle wereldreligies. Een vakleerkracht verzorgt de lessen. Door verhalen en informatie te delen over verschillende religies, culturen en landen, leren de kinderen spelenderwijs verschillende werelden en mensbeelden kennen. En leren ze respectvol om te gaan met verschillende opvattingen van mensen.
Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA Amersfoort
Tel: 033-4330695
E-mail: directie.kei@meerkring.nl

Ska Kinderopvang

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA  Amersfoort
Tel: 033-4803953
E-mail: info@ska.nl


Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.