Klachtenregeling opvang

Een goede klachtenregeling vormt een waardevolle bijdrage aan de continue verbetering van de kwaliteit van onze opvang. Wij nemen klachten dan ook altijd serieus. Bij een klacht kun je het beste contact opnemen met de eerstvolgend verantwoordelijke. De meeste klachten worden zo snel naar tevredenheid de wereld uit geholpen. Leidt direct contact niet tot een oplossing, dan kun je schriftelijk een klacht indienen. Per e-mail kan dat naar info@ska.nl, of per post aan:

Ska Kinderopvang
T.a.v het Secretariaat
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort


Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA Amersfoort
Tel: 033-4330695
E-mail: directie.kei@meerkring.nl

Ska Kinderopvang

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA  Amersfoort
Tel: 033-4803953
E-mail: info@ska.nl


Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.