Opvang

In ons kindcentrum bieden wij opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een kinderdagverblijf (0-4 jaar), speelleergroep (2-4 jaar) en een buitenschoolse opvang (4-12 jaar).

Onze visie op kinderopvang
Met onze diensten willen wij aansluiten bij de wensen van ouders: betaalbare opvang in de eigen wijk, goede kwaliteit en aansluiting van de openingstijden bij de werktijden. Gevarieerd aanbod, waarbij het kind centraal staat

Wij proberen op elke opvangvraag een antwoord te geven. Wij hebben daarom een breed aanbod: kinderdagverblijf, speelleergroepen, bso's, voorschoolse opvang en tienergroepen. Wij zetten daarbij het kind centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bij ons minimaal 2,5 uur aaneengesloten, ontspannen kunnen spelen. Het kinderdagverblijf met ruime openingstijden en de peuterwerkplaats/voorschool hebben elk hun eigen dagritme waarbij de breng/haalmomenten zo kort mogelijk zijn. Deze momenten zijn namelijk altijd wat onrustiger, omdat medewerkers hun aandacht verdelen tussen ouders en kinderen.

Veilige opvang
Wij bieden de kinderen een veilige omgeving om in op te groeien; zowel emotioneel als fysiek.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Wij willen dat onze voorzieningen onderdeel zijn van een buurtnetwerk, gericht op: opvang, ontmoeting, onderwijs, ontspanning en opvoedingsondersteuning. Zo werken we mee aan een veilige omgeving die stimulerend is voor de ontwikkeling van kinderen en die bijdraagt aan het gevoel van ‘samen leven en ergens bijhoren’.

Samen op de wereld
Het kindcentrum is een leefgemeenschap waarin de kinderen zich welkom, gekend en begrepen voelen, een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de groep. Kortom, waar zij ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn!

Meer weten over Ska kinderopvang?

 Wij vertellen je er graag meer over tijdens een rondleiding! Gelijk aanmelden kan natuurlijk ook via onderstaande link:
https://www.ska.nl/locaties/de-kei/

Aanmelden Rondleiding

Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA Amersfoort
Tel: 033-4330695
E-mail: directie.kei@meerkring.nl

Ska Kinderopvang

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA  Amersfoort
Tel: 033-4803953
E-mail: info@ska.nl


Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.