Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Degenen die zich slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen dat als een klacht beschouwen.

Onderling overleg

Heeft u een klacht over de dagelijkse gang van zaken in de school? Dan vertrouwen we erop dat die in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding afgehandeld kan worden. Wij hechten veel waarde aan de mening van ouders en zien ouders als een belangrijke partner in de ontwikkeling van hun kind(eren).

Regeling

Heeft u een klacht die niet zomaar in onderling overleg besproken kan worden of bent u niet tevreden over de afhandeling? Als u nergens anders met uw klacht terecht kunt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De klachtenregeling zorgt voor een zorgvuldige behandeling van klachten, waarin het belang van de betrokkenen en ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat) worden meegenomen.

De klachtenregeling verwijst naar:
  • Eén of meerdere rechtstreeks benaderbare contactpersonen per school, die kunnen bemiddelen in een conflict of u kunnen doorverwijzen naar een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon. Op onze school is een vertrouwenspersoon aanwezig.
  • Vertrouwenspersonen die functioneren als aanspreekpunt bij klachten en u eventueel kunnen doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Deze vertrouwenspersonen zijn te bereiken via het bestuurskantoor van stichting Meerkring, 033-4799817 of info@meerkring.nl.
De klachtenregeling is te vinden op de website van Meerkring: www.meerkring.nl.


Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA Amersfoort
Tel: 033-4330695
E-mail: directie.kei@meerkring.nl

Ska Kinderopvang

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA  Amersfoort
Tel: 033-4803953
E-mail: info@ska.nl


Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.