Aandacht voor uw kind

Elk kind op niveau

In het hedendaags onderwijs is aandacht en passend onderwijs voor elk kind belangrijk. Kinderen verschillen immers van elkaar. Bij De Kei spelen we daar op in door groepsplannen te maken. Elk half jaar beschrijven we hoe we elk kind de doelen per vakgebied willen laten halen. We verdelen de kinderen in drie niveaus: kinderen die voldoende hebben aan het basisaanbod, kinderen die extra instructie nodig hebben en kinderen die extra uitgedaagd moeten worden. Soms signaleren we dat kinderen extra aandacht of ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. We betrekken ouders in die beslissing.
 

Vinger aan de pols

Bij De Kei vinden we het belangrijk dat leerlingen ‘leren leren’ en zich ontwikkelen tot eigen-wijze burgers. We houden de ontwikkeling van elke leerling uiteraard goed in de gaten. Niet alleen door te toetsen, maar ook door kindgesprekken aan te gaan en de leerdoelen in de gaten te houden. Zo zetten we in op zelfstandigheid, maar houden we tegelijk vinger aan de pols.
 

Passend onderwijs

Voor sommige leerlingen wordt extern onderzoek aangevraagd. Dat kan op verzoek van de ouders zijn, maar ook op advies van de school. De uitkomsten van het onderzoek bespreken ouders, leerkracht, intern begeleider en de onderzoeker samen tijdens een adviesgesprek. We kunnen samen bespreken wat mogelijke vervolgstappen zijn en wat wel en niet mogelijk is binnen de school. We zien ouders als belangrijke partner en ervaringsdeskundigen en vinden het dan ook belangrijk om hen zo vroeg, eerlijk en duidelijk mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen.

SOP 

Achter deze knop SOP vindt u het SOP, het School Ondersteunings Profiel. Hierin vindt u gegevens over de Kei die bij ons Samenwerkingsverband (SWV de Eem) bekend zijn. De Kei werkt nauw samen met de Onderwijsondersteuners van dit samenwerkingsverband.

Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA Amersfoort
Tel: 033-4330695
E-mail: directie.kei@meerkring.nl

Ska Kinderopvang

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA  Amersfoort
Tel: 033-4803953
E-mail: info@ska.nl


Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.