Positive Behaviour Intervention Support (PBS)

Bij De Kei werken we volgens de schoolbrede aanpak Positive Behaviour Intervention Support (PBS). Daarmee richten we ons op het creëren van een positieve en veilige omgeving, waarin gedragsproblemen geminimaliseerd worden. Dat zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en op hun plek voelen op school, waardoor ze beter en makkelijker leren.

De kern van de PBS-aanpak:

  • We werken vanuit gedeelde waarden: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.
  • Die waarden vertalen we naar concreet gewenst gedrag. We noemen dit gedragsverwachtingen. Die zijn vastgelegd in een schoolmatrix.
  • Het gewenste gedrag leren we structureel aan: we belonen het systematisch.
  • We monitoren de effectiviteit van PBS door gegevens te verzamelen. Zo houden we o.a. een incidentenregistratie bij, nemen we twee keer per jaar een sociogram af in de groepen en meten we met regelmaat of iedereen zich aan de gedragsverwachtingen houdt. Zo signaleren we vroegtijdig problemen en zoeken we er een oplossing voor.
Kindcentrum De Kei!
Voor ouders die op zoek zijn naar
een school waar elk talent telt!

Contact

Kindcentrum De Kei

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA Amersfoort
Tel: 033-4330695
E-mail: directie.kei@meerkring.nl

Ska Kinderopvang

Abraham Blankaartsingel 67
3813PA  Amersfoort
Tel: 033-4803953
E-mail: info@ska.nl


Volg ons

Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Kindcentrum De Kei is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en Ska kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs, ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.